Het is een vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het verkeersongeval vraagt. Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Bent u immateriële letselschade opgelopen als gevolg van een verkeersongeval? Laat een letselschade specialist contact met u opnemen om te beoordelen hoeveel smartengeld u kunt claimen.