Onder een kettingbotsing verstaan we een aanrijding waarbij tenminste 3 auto’s achter op elkaar botsen. Een aanrijding van achteren met 2 voertuigen noemen we een kop-staartbotsing.

Aangezien er meerdere partijen betrokken zijn bij een kettingbotsing, is het vaak lastig te bepalen wie welke schade moet vergoeden. Ben je betrokken geweest bij een kettingbotsing en is er sprake van letselschade?  Laat een letselschade specialist contact opnemen en je adviseren om te kijken wie de schade kan vergoeden.